På hogskoleprov.nu använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor
Hoppa direkt till innehållet

Information

Informationstext till den registrerade vid behandling av personuppgifter i samband med högskoleprovsanmälan

UHR är personuppgiftsansvarig

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet.

För att kunna utföra myndighetens uppdrag behöver UHR och de lärosäten som genomför högskoleprovet behandla dina personuppgifter. UHR och respektive lärosäte ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen (2018:218).

Ändamålet med behandlingen

Högskoleprovet ges två gånger per år och är ett studiefärdighetsprov som används vid urval till högskolan.

Högskoleprovet regleras i 20 § högskoleförordningen (1993:100). Av förordningen följer att det för alla högskolor i Sverige ska finnas ett gemensamt högskoleprov. UHR ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. De högskolor som använder provet som urvalsgrund genomför också provet. Provet får även genomföras av UHR.

I syfte att kunna administrera högskoleprovet, behandlas de personuppgifter du lämnar i samband med att du anmäler dig till provet. Då du har genomfört provet, behandlas även ditt resultat.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med högskoleprovet är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Personuppgifter som behandlas inom ramen för en ansökan om särskild anpassning då högskoleprovet skrivs behandlas med stöd av artikel 9.2 g och 3 kap. 3 § 3 p. dataskyddslagen (viktigt allmänt intresse).

Mottagare av uppgifter

Den organisation som du genomför högskoleprovet hos (i Sverige är det ett lärosäte och utomlands är det UHR), ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.

För mer information om behandling av dina personuppgifter hänvisas till den organisationens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter på organisationens webbplats.

Överföring av uppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR och de statliga lärosätena är som statliga myndigheter skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av respektive myndighets arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

Rätt att få information

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som UHR registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med UHR). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Adressen till UHR är: Universitets- och högskolerådet, Box 4030, 171 04 Solna. E-postadressen är registrator@uhr.se.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, t.ex. rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att radera uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur UHR eller ett lärosäte behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) med dina klagomål.

Behandling för annat ändamål

Om UHR avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de samlades in, kommer UHR att, före denna ytterligare behandling, ge dig information om det andra syftet.

Allt du skickar in blir allmän handling

Universitets- och Högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet. Uppgifter som skickas till UHR eller registreras här blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av sekretess. Om t ex ett företag begär ut personuppgifter från registret och sedan skickar direktreklam till dig gäller följande: Du har då rätt att kontakta företaget och tala om att du inte vill ha direktreklam. Företaget är då skyldigt att respektera din önskan.

Du kan på ditt konto ange om du motsätter dig att dina personuppgifter används för ändamål som rör direktmarknadsföring. Du markerar då den ruta som finns där. Observera att UHR ändå kan bli skyldig enligt offentlighetsprincipen att lämna ut dina uppgifter på begäran, men som regel respekteras ett sådant önskemål av den eller de som begär ut uppgifterna. UHR bedriver ingen egen verksamhet i syfte att använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta gärna UHR:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@uhr.se, om du har frågor om hur UHR behandlar personuppgifter.

Om webbplatsen

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies, den ena lagras på din dator för en längre tid, till exempel en månad. Den andra typen, så kallade sessionscookies, lagras bara tillfälligt i datorns minne och försvinner när man stänger webbläsaren.

Anmälan till högskoleprovet använder sessionscookies

Webbplatsen använder endast sessionscookies och de används i anmälan för att hålla kvar information mellan olika sidor i applikationen. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Om din webbläsare inte accepterar sessionscookies kommer anmälan inte att fungera.